De rode kaarten vliegen om je oren.

Ga naar www.rodekaart.nl

Veel nieuwe rode kaarten.O.a. voor UWV, Wouter Bos, Belastingdienst en Joran van der Sloot.

Je blijft je verbazen over de ergernissen van anderen!

Laatste berichten

Het laatste artikel gaat over de AOW met 67.

 

ga na Rodekaart.nl.

Er is een nieuwe site!

Plaats daar je klachten en ergenissen.

 

Ga naar Rodekaart.nl